پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس درس،پیامدهای منفی تنبیه، رفتار م

فتار معلم چگونه باید باشد؟

فن معلمی هنری است ظریف و حساس  که با  کمترین  لغزش و خطا خسارت جبران ناپذیری بر شخصیت فراگیر وارد شده و قطعا هرگونه رفتار صحیح و سنجیده موجب آینده ای درخشان برای فرد می شود. با این مقدمه باید دریافت که یک معلم باید به گونه ای رفتار کند که اولا ارتباط عاطفی و معنوی محبت آمیزش با دانش آموزان حفظ شود و ثانیا مدیریت و کنترل کلاس را به نحو شایسته ای انجام دهد و از منظری دیگر معلم باید در مقابل رفتارهای نامطلوب فراگیران از جمله خستگی از درس و استقلال طلبی در برابر معلم و احیانا بی توجهی به مقررات کلاس تصمیم درست و شایسته ای را اتخاذ کند.حال برای نیل به این مقصود دانستن پاسخ مناسب به  سوالات زیر لازم به نظر می رسد:

آیا حدود اختیارات معلم در کلاس و شیوه های تشویق و تنبیه وی تعریف شده است ؟

آیا باید نظرات دانش آموزان درباره ( معلم خوب و مطلوب) مورد توجه قرار گیرد؟

 آیا به آرای علمای تعلیم و تربیت و کارشناسان آموزش و پرورش دولتی اکتفا شود؟

 آیا از تجربیات دبیران موفق و محبوب استغاده شود؟  

آیا محبوبیت معلم نزد دانش آموزان و احیانا والدین آنها کافی است؟

آیا معلم ماهر وفاقد محبوبیت از جانب فرگیران و بالعکس وجود دارد؟

آیا به دیدگاه مدیران مدارس که غالبا خواهان کلاسی ساکت و آرام با معلمی باوقار و درصد قبولی بالا هستند،باید توجه شود؟

آیا به دیدگاه اندک  دانش آموزانی که پیوسته در فکر گریز از درس و تکلیفند باید لحاظ شود؟

آیا نظریه دانش آموز محوری قابل قبول است و آیا حد و مرزی برای آن مطرح شده است؟

آیا معلم مجوز رسیدگی به امور شخصی و استماع درد دل فراگیران را دارد؟

آیا مشکلات شخصی وخانوادگی دانش آموز به معلم ارتباط دارد؟

آیا معلم می تواند در حل مشکلات  بسیارخصوصی و اخلاقی و حتی انحرافات فرگیران دخالت مثبت و منطقی داشته باشد؟

آیا معلم می تواند جهت ارتباط عاطفی  به منزل دانش آموزانش دعوت شود و آنها را دعوت نماید؟

آیا معلمی که کلاسش ساکت و در صد قبولیش بالا معلم موفقی است؟

آیا پر تحرکی و جنب و جوش فراوان دانش آموزان در کلاس بخوانید شلوغی و سر وصدا امتیازی برای یک معلم است یا ضغف؟

آیا حرفهای خودمانی وشاید بی پرده دانش آموزان نزد معلم ضعف است یا قوت؟

آیا نظر دانش آموزان (بعد از فارغ التحصیلی) در باره معلمش حائز اهمیت است؟

آیا جمع شدن دانش آموزان دور یک معلم خاص(در محیط مدرسه) نکته مثبتی برای اوست یا خیر؟

آیا ابراز احساسات و محبت شدید  برخی دانش آموزان نسبت به معلم مورد دلخواهشان

امتیازی برای معلم است یا خیر؟ 

آیا عکس العمل  محبت آمیز به رفتار نا مطلوب برخی  دانش آموزان  از طرف معلم شیوه درستی است؟

آیا یک معلم رفتار توهین آمیز  دانش آموز را باید با شدت وحدت پاسخ دهد؟

آیا اختصاص وقت و امکانات مادی ومعنوی و شخصی معلم به دانش آموزان  خارج از وظیفه کار مثبتی است؟

آیا یک معلم می تواند برای دانش آموزنش فداکاری کند؟(معلم ارومیه ای)

آیا معلم، فداکاری و ایثار را برای دانش آموزان  می تواند تاسرحد اهداء جان برساند؟(مرحوم واعظی)

/ 0 نظر / 53 بازدید